WWW.CASACOCOLLORET.COM | COCO TRIBUS SL

PROTECCIÓ DE DADES

En compliment amb l'article 22 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSI), en relació amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, General de Protecció de Dades (RGPD) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), posa a disposició dels usuaris la Política de recollida i tractament de galetes del lloc web wwww.casacocolloret.com que compleix amb el que disposa la Llei de Serveis de la Societat de la Informació, norma que ha recollit la transposició de la Directiva 2009/136 / CE.

La present Política de Protecció de Dades s'aplicarà a la navegació pel web www.casacocolloret.com així com a la contractació i reserva dels serveis hotelers.

COCO TRIBUS SL (des d’ara Casa Coco), amb domicili a Lloret de Mar, AV. ROCA GROSSA, 22, NIF. B-55.188.965, i adreça electrònica: hola@casacocolloret.com

Et compromets que les dades facilitades a Casa Coco siguin correctes, completes, exactes i vigents, així com a mantenir-les degudament actualitzades. Com a usuari del lloc web ets l'únic responsable de la veracitat i correcció de les dades remeses al lloc web i exoneres Casa Coco de qualsevol responsabilitat al respecte.

Com a usuari del lloc web, declares haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptes i consents el seu tractament en la forma i per a la finalitat indicades en aquesta Política de Privacitat.

 • Dades d'identificació. Nom i cognoms, adreça postal i electrònica, i telèfon i altres dades per poder gestionar la reserva, abonament al newsletter, accés a l'espai premsa, etc.
 • Informació de pagaments. Dades bancàries que tu ens facilitis en el moment de fer el pagament dels nostres serveis.
 • Qualsevol dada que tu, de forma voluntària, ens remetis per correu electrònic o per mitjà de formularis al web.
 • Qualsevol informació que, de forma voluntària, comparteixis públicament a les xarxes socials de CASA COCO. Aquesta informació estarà subjecta a la política de privacitat de la xarxa social en la qual la comparteixis, per la qual cosa et recomanem que revisis la configuració de privacitat del teu perfil.
Les dades que tractem són:
 • Les que tu ens vas facilitar en el moment de la reserva
 • Les que tu ens envies voluntàriament per correu electrònic o per mitjà d'un formulari al web
 • Les que comparteixes voluntàriament a les xarxes socials
 • Les que tu ens facilites en el moment d'una visita-entrevista comercial

En el tractament de les teves dades personals, Casa Coco aplica els següents principis, que s'ajusten a les exigències del nou reglament europeu de protecció de dades (RGPD):

 • Principi de licitud, lleialtat i transparència: Casa Coco sempre requerirà el consentiment per al tractament de les dades personals que pot ser per a un o diversos fins específics sobre els quals Casa Coco informarà l'usuari prèviament amb absoluta transparència.
 • Principi de minimització de dades: Casa Coco sol·licitarà només les dades estrictament necessàries per a la finalitat o les finalitats que els sol·licita.
 • Principi de limitació del termini de conservació: Casa Coco mantindrà les dades personals recollides durant el temps estrictament necessari per al cap o els caps del tractament. Casa Coco informarà l'usuari del termini de conservació corresponent segons la finalitat. En el cas de subscripcions, Casa Coco revisarà periòdicament les llistes i eliminarà aquells registres inactius durant un temps considerable.
 • Principi d'integritat i confidencialitat : Les dades personals recollides seran tractades de tal manera que la seva seguretat, confidencialitat i integritat estigui garantida. Casa Coco pren les precaucions necessàries per evitar l'accés no autoritzat o l'ús indegut de les dades dels seus usuaris per part de tercers.

CASA COCO podrà tractar les teves dades personals amb les finalitats següents::

 • Facilitar la informació que sol·licites sobre els nostres serveis (via abonament al butlletí d'informació , formulari de contacte, formulari de registre premsa, etc.)

 • Poder gestionar la teva reserva.

 • Garantir la correcta prestació dels serveis que, en el teu cas, contrat es amb nosaltres.

 • CASA COCO utilitza les seves xarxes socials per publicitar els seus serveis. En aquest sentit, a l'compartir les teves dades en les nostres xarxes socials, consents expressament i ens autoritza a reproduir-los i comunicar-los públicament en aquestes xarxes amb les finalitats abans expressades.

Podràs revocar aquest consentiment en qualsevol moment, mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a la següent adreça: hola@casacocolloret.com

En cas de no estar interessat en el tractament de les teves dades a través de les xarxes socials de CASA COCO en els termes expressats amb anterioritat, preguem s'abstinguis de compartir-los.

En cas que CASA COCO precisi tractar les teves dades amb finalitats diferents a les esmentades, amb anterioritat, sol·licitarem el teu consentiment exprés per a això.

Les teves dades personals només es comunicaran a aquelles persones o entitats que necessitin accedir-hi en el marc de la relació per a la prestació de serveis que, si escau, contractes amb Casa Coco.

Les teves dades personals seran conservades pel temps que sigui necessari per complir amb les finalitats per als quals van ser recollides. Transcorregut aquest temps, Casa Coco procedirà a suprimir dels seus sistemes, sense perjudici de la possibilitat de conservar-los, limitant el seu tractament a l'exercici i defensa de reclamacions, en els termes previstos per la legislació aplicable.

Casa Coco implementa mesures de seguretat per garantir la integritat de les seves dades, així com la confidencialitat en el tractament de les mateixes, tenint en compte l'estat de la tecnologia. En aquest sentit, tenim el procediment de seguretat informàtica i de protecció de dades que recull totes les mesures dutes a terme i sobre el que realitzem revisions i actualitzacions periòdiques.

L'usuari és lliure de subscriure's al butlletí d'informació. Pot fer-ho a través del web ingressant el seu nom, cognom i adreça electrònica a la secció "Newsletter" de la pàgina d'inici https://www.casacocolloret.com/. Després d'haver llegit les condicions, l'usuari dona el seu consentiment marcant la casella per ser subscrit. En tots els casos, el responsable enviarà un correu electrònic confirmant el consentiment de l'usuari, per tal de complir amb la normativa.

Quan l'usuari es subscriu voluntàriament al butlletí d'informació, el responsable conserva únicament les dades següents de l'usuari: nom, cognom, adreça electrònica, data i hora de l'abonament, adreça IP. És a dir, el responsable no conservarà ni tractarà cap altra dada, excepte les indicades. Aquestes dades s'utilitzaran únicament amb la finalitat d'enviar un butlletí d'informació periòdic des de news@casacocolloret.com.
La durada del tractament d'aquestes dades és de 12 mesos des de la data de subscripció o de la recepció de l'últim butlletí d'informació. A la fi d'aquest període, les dades s'eliminaran de forma permanent, llevat que s'hagi tornat a subscriure mentrestant. La renovació per un nou període de 12 mesos es fa automàticament en rebre cada nou butlletí d'informació, que presenta la confirmació del consentiment de l'usuari per continuar rebent el Butlletí de Notícies per un nou període de 12 mesos si l'usuari no cancel·la la subscripció.

El butlletí d'informació és un correu electrònic informatiu i promocional sobre els productes venuts per Casa Coco. Aquest butlletí d'informació està sempre i únicament dedicat a promoció o informació general destinat a un grup d’usuaris. Un sol usuari específic mai i sota cap circumstància és objecte d’aquest butlletí. En qualsevol cas, l’administrador no processa cap altra dada personal de l’usuari. Les comunicacions quant a la reserva de l’usuari, no its Newsletter, són comunicacions necessàries per a poder gestionar la reserva, abans, durant i després de la seva estada a l’establiment.

Podràs exercitar els drets que s'enumeren a continuació, mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a la adreça següent: hola@casacocolloret..com

 • Sol·licitar, en qualsevol moment, que Casa Coco et confirmi si està tractant les teves dades personals o no.
 • Accedir a les teves dades personals, sol·licitar la rectificació d'aquelles que siguin inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres causes, ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van demanar.
 • En determinats casos, sol·licitar la limitació del tractament de les teves dades. En aquest supòsit, només conservarem les teves dades per a l'exercici o defensa de reclamacions.
 • En determinades circumstàncies, oposar-se al tractament de les teves dades.
 • Sol·licitar la portabilitat de les teves dades.
 • Revocar el consentiment que, si escau, hagis atorgat per al tractament de les teves dades per part de Casa Coco.
 • Presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.